Vědeckotechnický park Brno-Jih | Založte vlastní firmu a staňte se úspěšnými | Podnikatelský inkubátor Brno-Jih

Firmy

K tomu, abychom mohli identifikovat toho správného investora pro Váš projekt, je potřeba splnit následující kroky:

Zaregistrovat se na stránkách Business Angels Club Brno a poskytnout základní informace o projektu a výši požadované investice. Přestože se jedná o základní informace, považujeme je za důvěrné, které nebudou sděleny bez Vašeho sohlasu dalším osobám.

Registrace firmy - přihláška

Po registraci Vám zašleme k podpisu podepsanou smlouvu o zachování mlčenlivosti. Prosíme po jejím obdržení zaslat zpět jeden podepsaný originál na naši adresu.

Následně budeme potřebovat z Vaší strany další informace o projektu které považujete za nezbytné pro další jednání a podnikatelský záměr.

Osobní setkání se zástupcem Business Angels Club Brno upřesní, zda-li jsou Vaše plány realizovatelné či nikoli.

Investoři se zajímají pouze o projekty, které jsou realizovatelné.

Následně bude analyzován Váš podnikatelský záměr včetně finančních ukazatelů. V případě, že tato dokumentace bude potřebovat modifikace vedoucí k materiálu, který bude splňovat veškeré kritéria investora, rádi Vám s tímto krokem pomůžeme. Cílem je vytvoření dokumentu, který má velkou naději na úspěch u investorů.

Váš plán bude dále prezentován/distribuován investorům a v případě pozitivního ohlasu zorganizujeme první schůzku mezi Vaší společností a investorem. Business Angels Club Brno identifikuje investory, které svým profilem a očekáváními nejlépe přispěje danému projektu jak po stránce finanční, získání nových kontaktů a know-how.

Business Angels Club Brno spojuje obě strany selektivně, na základě zkušeností a referencí tak dlouho, než najde tu správnou kombinaci privátního investora a podnikatele. Definitivní rozhodnutí je však na Vás.

Privátní investoři se mohou rozhodnout ohledně jejich investic negativně z těchto důvodů :

  • Nedůvěra vůči majiteli podniku
  • Limitované možnosti růstu společnosti
  • Limitovaný trh pro daný produkt/službu
  • Nedostatek odbornosti a talentu managementu, potřebných pro úspěch
  • Nerealizovatelný podnikatelský záměr

Aktuality:

10.9.2020 V letošním roce Podnikatelský inkubátor Brno-Jih slaví 13 leté výročí od jeho vzniku. » více

3.7.2018 Rozšíření podnikatelského inkubátoru Brno-Jih, PI5. » více

1.6.2018 Inovace výrobků a procesů výroby firmy MEDMORAVIA s.r.o. » více

20.5.2015 Martin Tvarůžek získal prestižní ocenění v celosvětové soutěži designérů Red Dot Design Award » více

8.10. 2014 Seznam.cz se stává majitelem 30% podílu ve společnosti TopGis » více

21.8.2014 Alza koupila Publero » více

4.7.2013Zasídlování firem do nových prostor Podnikatelského inkubátoru budovy PI 4 » více

12. 10. 2012 Zasídlování firem do nových prostor Podnikatelského inkubátoru budovy PI 3 » více

18. 5. 2010 Zpuštění provozu Podnikatelského inkubátoru Brno-Jih, budovy PI 2 » více

1. 4. 2009 Business Angels Club Brno. » více

4. 7. 2008 Podnikatelský inkubátor Brno-Jih má za sebou první rok činnosti. » více

19. 12. 2007 Dne 18.12.2007 byl slavnostně zahájen provoz Školícího střediska Brno-Jih. » více

30. 9. 2007 Seznam odkazů na články o činnosti Podnikatelského inkubátoru Brno - Jih. » více