Vědeckotechnický park Brno-Jih | Založte vlastní firmu a staňte se úspěšnými | Podnikatelský inkubátor Brno-Jih

Projekty

Podnikatelský inkubátor Brno-Jih je členem SVTP ČR, z.s.

Podnikatelský inkubátor Brno-Jih je od roku 2007 členem SVTP ČR, z.s.
Bližší informace naleznete na www SVTP ČR, z.s. : www.svtp.cz/katalog/

 

Rozšíření podnikatelského inkubátoru Brno-Jih, PI5.

Na základě poptávky po dalších podnikatelských prostorách pro rozvoj již zasídlených a nově vznikajících inovačních firem se společnost VÚSH, a.s. rozhodla realizovat projekt
Rozšíření podnikatelského inkubátoru Brno-Jih, PI 5.
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Publicita

 

Školící středisko Brno – Jih

Projekt se týká vybudování Školícího střediska Brno-Jih, které se stane součástí Vědecko-technického parku Brno-Jih. Školící středisko bude oborově zaměřeno zejména na stavebnictví a zpracování odpadu. Cílem Školícího střediska Brno-Jih je zvyšovat kvalifikaci a odbornost zejména představitelů a zaměstnanců Výzkumného ústavu stavebních hmot a.s., firem působících v oboru stavebnictví v Jihomoravském regionu, a inovativních firem působících v Podnikatelském inkubátoru Brno-Jih.

Školící středisko Brno Jih vytvoří i zázemí pro setkání a vzájemnou spolupráci představitelů firem, vysokých škol, studentů a doktorandů vysokých škol, vědeckých týmů a výzkumných pracovníků, investorů, organizací a institucí na podporu podnikání v ČR (Agentury CzechInvest, ČMZRB a.s., CzechTrade apod.). Činnost Školícího střediska bude podporovat vzdělávání a konkurenceschopnost firem.

Školící středisko Brno – Jih vznikne úpravou a rekonstrukcí vymezených prostor VÚSH a.s. . Nově zřízená moderní školící místnost bude mít kapacitu 30 míst. Součástí Školícího střediska bude i zasedací místnost s kapacitou 15 míst, určená pro vzdělávání menších skupin a využití zejména inovativních firem působících v Podnikatelském inkubátoru Brno -Jih.

Aktuality:

10.9.2020 V letošním roce Podnikatelský inkubátor Brno-Jih slaví 13 leté výročí od jeho vzniku. » více

3.7.2018 Rozšíření podnikatelského inkubátoru Brno-Jih, PI5. » více

1.6.2018 Inovace výrobků a procesů výroby firmy MEDMORAVIA s.r.o. » více

20.5.2015 Martin Tvarůžek získal prestižní ocenění v celosvětové soutěži designérů Red Dot Design Award » více

8.10. 2014 Seznam.cz se stává majitelem 30% podílu ve společnosti TopGis » více

21.8.2014 Alza koupila Publero » více

4.7.2013Zasídlování firem do nových prostor Podnikatelského inkubátoru budovy PI 4 » více

12. 10. 2012 Zasídlování firem do nových prostor Podnikatelského inkubátoru budovy PI 3 » více

18. 5. 2010 Zpuštění provozu Podnikatelského inkubátoru Brno-Jih, budovy PI 2 » více

1. 4. 2009 Business Angels Club Brno. » více

4. 7. 2008 Podnikatelský inkubátor Brno-Jih má za sebou první rok činnosti. » více

19. 12. 2007 Dne 18.12.2007 byl slavnostně zahájen provoz Školícího střediska Brno-Jih. » více

30. 9. 2007 Seznam odkazů na články o činnosti Podnikatelského inkubátoru Brno - Jih. » více