Vědeckotechnický park Brno-Jih | Založte vlastní firmu a staňte se úspěšnými | Podnikatelský inkubátor Brno-Jih

Služby

Společnosti umístěné v Podnikatelském inkubátoru Brno – Jih mohou využít následující služby:

 • poradenství při založení podniku a jeho rozvoje

Poradenství bude zaměřeno zejména na tyto oblasti:

 • Poradenství k problematice založení společnosti
 • Zpracování podnikatelských záměrů a projektů
 • Strategické řízení
 • Vyhledávání partnerů
 • Marketing
 • podpora získání zdrojů financování a kontaktů na investory

V oblasti podpory získání financí se bude jednat zejména o pomoc při získání kapitálu od privátní investorů (business angels), venture fondů, dotačních programů, ČMZRB a.s., Strukturálních programů Evropské unie, komerčních bank či finančních institucí.

 • technická podpora firem

Možnost využití zasedací místnosti, kopírovací techniky, laboratoří, měřících přístrojů apod.. Pro firmy umístěných v Podnikatelském inkubátoru Brno - Jih bude díky zázemí VÚSH a.s. zajištěna podpora výzkumných a vývojových aktivit.

Další služby:

 • pomoc při zajištění kontaktů na obchodní partnery
 • vzájemná spolupráce mezi firmami v inkubátoru
 • vzdělávací činnost
 • vysokorychlostní optická síť
 • právní poradenství
 • vedení účetnictví
 • daňové poradenství

Uvedené služby budou poskytovány za cenově zvýhodněných podmínek.

Nabízené služby umožní firmám výraznou úsporu času a nákladů v počáteční fázi rozvoje a pomůžou firmám při vstupu a prosazení svých výrobků a služeb v praxi.

Pokud podnikatel který splní vstupní kriteria, může se za zvýhodněných podmínek stát nájemcem v inkubátoru.

V prvním roce obdrží firma dotaci ve výši 50% pronájmu (tj.1000 Kč/m2). Ve druhém roce ve výši 40% pronájmu (tj.800 Kč/m2) a ve třetím roce ve výši 30% pronájmu (tj.600 Kč/m2).

Aktuality:

10.9.2020 V letošním roce Podnikatelský inkubátor Brno-Jih slaví 13 leté výročí od jeho vzniku. » více

3.7.2018 Rozšíření podnikatelského inkubátoru Brno-Jih, PI5. » více

1.6.2018 Inovace výrobků a procesů výroby firmy MEDMORAVIA s.r.o. » více

20.5.2015 Martin Tvarůžek získal prestižní ocenění v celosvětové soutěži designérů Red Dot Design Award » více

8.10. 2014 Seznam.cz se stává majitelem 30% podílu ve společnosti TopGis » více

21.8.2014 Alza koupila Publero » více

4.7.2013Zasídlování firem do nových prostor Podnikatelského inkubátoru budovy PI 4 » více

12. 10. 2012 Zasídlování firem do nových prostor Podnikatelského inkubátoru budovy PI 3 » více

18. 5. 2010 Zpuštění provozu Podnikatelského inkubátoru Brno-Jih, budovy PI 2 » více

1. 4. 2009 Business Angels Club Brno. » více

4. 7. 2008 Podnikatelský inkubátor Brno-Jih má za sebou první rok činnosti. » více

19. 12. 2007 Dne 18.12.2007 byl slavnostně zahájen provoz Školícího střediska Brno-Jih. » více

30. 9. 2007 Seznam odkazů na články o činnosti Podnikatelského inkubátoru Brno - Jih. » více