Vědeckotechnický park Brno-Jih | Založte vlastní firmu a staňte se úspěšnými | Podnikatelský inkubátor Brno-Jih

O projektu

Název projektu : Business Angels Club Brno

Cílem projektu „Business Angels Club Brno“ je sdružovat jednotlivé Business Angels, zprostředkovávat kontakty na inovační firmy, poskytovat služby spojené s přípravou podnikatelských záměrů a prezentací firem pro vstup a investice Business Angels. Přínosem projektu je podpora vzniku nových inovativních firem (tzv.start-up) a rozvoj inovačních firem zaměřených zejména na využití nových technologií a výsledků výzkumu a vývoje a realizaci konkurenceschopných výrobků a služeb. Projekt je realizován se sídlem v Podnikatelském inkubátoru Brno-Jih s pobočkami v Olomouci a Ostravě.

Business Angels Club Brno vznikl jako projekt programu PROSPERITA č. 5. 1. PP 01/009.

Kdo je Business Angel

Business Angel, nebo-li privátní investor, přináší kapitál potřebný na rozvoj rychle rostoucích společností nebo nově založených firem. Investice je obvykle aktivní, přičemž investor chce být zainteresován v podniku, do kterého investoval a to buď přímo nebo jako mentor.

Investice je realizována spíše formou základního jmění společnosti (přímé investice) než půjčky, která by musela být zaplacena spolu s úrokovou sazbou.

Standardně je primárním cílem privátních investorů finanční zhodnocení vložených investic v definovaném časovém horizontu. Nicméně v tomto případě se nejedná o pouhé finanční důvody, ale také o nefinanční motivaci, kterou může představovat například možnost podílet se na rozvoji firmy, vytváření obchodního procesu nebo záliba v provádění neformálních investic.

Klíčové faktory, které posuzuje investor při procesu rozhodování o financování:

  • Profesionalita a odborné zkušenosti podnikatele a managementu
  • Konkurenční výhody nebo unikátní prodejní argumenty produktu nebo služby
  • Vlastnosti, trend a růstový potenciál tržního segmentu
  • Možnosti návratnosti vložených investic v časovém horizontu
  • Možnosti konvergence mezi vlastnostmi managementu, možností podnikání, zkušenostmi privátního investora a preferencí investice

V případě zájmu o investora je vhodné si zodpovědět následující otázky:

  • Má moje podnikání potenciál dosáhnout podstatného růstu obratu a zisku v průběhu následujících 3 až 5 letech?
  • Jsem ochoten přijmout do společnosti dalšího partnera?
  • Jsem schopen prezentovat případným investorům, že moje podnikání má unikátní prodejní argumenty nebo komerční výhody, které rozlišují mé produkty/služby od konkurence?
  • Mám ujasněno kvůli čemu hledám kapitál privátního investora (business angel) a k čemu bude tento kapitál použit?
  • Jsem připraven akceptovat vstup investora do managementu?

Business Angels Club Brno nabízí také profesionální podporu s přípravou podnikatelského záměru, projektové dokumentace a aktivní asistenci v celém procesu vyhledávání investora, definici smluvních podmínek a realizaci investice.

Co by měl obsahovat podnikatelský plán?

Shrnutí investičního záměru
Úvod
Koncept a produkt/služba
Klíčové informace o projektu/společnosti
Cíle
SWOT analýza
Strategie a plány (marketing, prodej, distribuce, atd.)
Finanční indikátory
Hypotézy rozvoje
Hypotézy financování

V případě zájmu o další informace ohledně přípravy potřebné projektové dokumentace nás kontaktujte mailem nebo telefonicky.

Aktuality:

10.9.2020 V letošním roce Podnikatelský inkubátor Brno-Jih slaví 13 leté výročí od jeho vzniku. » více

3.7.2018 Rozšíření podnikatelského inkubátoru Brno-Jih, PI5. » více

1.6.2018 Inovace výrobků a procesů výroby firmy MEDMORAVIA s.r.o. » více

20.5.2015 Martin Tvarůžek získal prestižní ocenění v celosvětové soutěži designérů Red Dot Design Award » více

8.10. 2014 Seznam.cz se stává majitelem 30% podílu ve společnosti TopGis » více

21.8.2014 Alza koupila Publero » více

4.7.2013Zasídlování firem do nových prostor Podnikatelského inkubátoru budovy PI 4 » více

12. 10. 2012 Zasídlování firem do nových prostor Podnikatelského inkubátoru budovy PI 3 » více

18. 5. 2010 Zpuštění provozu Podnikatelského inkubátoru Brno-Jih, budovy PI 2 » více

1. 4. 2009 Business Angels Club Brno. » více

4. 7. 2008 Podnikatelský inkubátor Brno-Jih má za sebou první rok činnosti. » více

19. 12. 2007 Dne 18.12.2007 byl slavnostně zahájen provoz Školícího střediska Brno-Jih. » více

30. 9. 2007 Seznam odkazů na články o činnosti Podnikatelského inkubátoru Brno - Jih. » více